sponsoring

Wij ontvangen met regelmaat sponsorverzoeken voor de meest uiteenlopende projecten. Helaas kunnen wij niet alle verzoeken inwilligen. Daarom hebben wij een sponsorbeleid opgesteld, met een aantal richtlijnen waaraan een sponsorverzoek moet voldoen.Het doel dient van maatschappelijke aard te zijn en gericht op zorg, sport of cultuur binnen de regio Leidschendam-Voorburg.

De volgende punten dienen te worden verwerkt in de sponsoraanvraag:

  • De naam en achtergrond van de organisatie, instelling of vereniging
  • De activiteit(en) waar de sponsoring voor nodig is
  • De reden van het sponsorverzoek
  • De gewenste middelen
  • De (bestaande of toekomstige) relatie met Visualprint
  • Eventuele mede-sponsoren
  • De grootte van de gevraagde sponsoring
  • Uitleg van een eventuele tegenprestatie

Uw verzoek zal serieus in behandeling worden genomen. Echter kunnen wij geen zekerheid bieden tot inwilliging van uw verzoek, ook wanneer uw aanvraag voldoet aan alle bovengenoemde voorwaarden.

Hallo!